Abdullah ADEMOĞLU İman Hakikatları Dersleri 32
Yazı Detayı
11 Aralık 2020 - Cuma 10:52 Bu yazı 832 kez okundu
 
İman Hakikatları Dersleri 32
Abdullah ADEMOĞLU
 
 

"Elde Kur'an gibi bir mu'cize-i bâki varken, başka bürhan aramak aklıma zaid görünür.

     Elde Kur'an gibi bir bürhan-ı hakikat varken, münkirleri ilzam için gönlüme sıklet mi gelir?"

        Mahzen-i mu'cizat ve mu'cize-i kübra-yı Ahmediye (A.S.M.) olan Kur'an-ı Hakîm-i Mu'cizü'l-Beyan; şu kitab-ı kebir-i kâinatın bir tercüme-i ezeliyesi.. ve âyât-ı tekviniyeyi okuyan mütenevvi dillerinin tercüman-ı ebedîsi.. ve şu âlem-i gayb ve şehadet kitabının müfessiri... Ve zeminde ve gökte gizli esma-i İlahiyenin manevî hazinelerinin keşşafı.. ve sutûr-u hâdisatın altında muzmer hakaikın miftahı.. ve âlem-i şehadette âlem-i gaybın lisanı.. ve şu âlem-i şehadet perdesi arkasında olan âlem-i gayb cihetinden gelen iltifatat-ı ebediye-i Rahmaniye ve hitabat-ı ezeliye-i Sübhaniyenin hazinesi.. ve şu İslâmiyet âlem-i manevîsinin güneşi, temeli, hendesesi.. ve avalim-i uhreviyenin mukaddes haritası... Ve zât ve sıfât ve esma ve şuun-u İlahiyenin kavl-i şârihi, tefsir-i vâzıhı, bürhan-ı kàtı'ı, tercüman-ı sâtı'ı... Ve şu âlem-i insaniyetin mürebbisi.. ve insaniyet-i kübra olan İslâmiyetin mâ ve ziyası.. ve nev'-i beşerin hikmet-i hakikiyesi.. ve insaniyeti saadete sevkeden hakikî mürşidi ve hâdîsi... ve insana hem bir kitab-ı şeriat, hem bir kitab-ı dua, hem bir kitab-ı hikmet, hem bir kitab-ı ubudiyet, hem bir kitab-ı emir ve davet, hem bir kitab-ı zikir, hem bir kitab-ı fikir, hem bütün insanın bütün hâcat-ı maneviyesine merci' olacak çok kitabları tazammun eden tek, câmi' bir KİTAB-I MUKADDES'tir. Hem bütün evliya ve sıddıkîn ve urefa ve muhakkikînin muhtelif meşreblerine ve ayrı ayrı mesleklerine, her birindeki meşrebin mezâkına lâyık ve o meşrebi tenvir edecek ve herbir mesleğin mesâkına muvafık ve onu tasvir edecek birer risale ibraz eden mukaddes bir kütübhane hükmünde bir Kitab-ı Semavî'dir.

     Kur'an, arş-ı a'zamdan, ism-i a'zamdan, her ismin mertebe-i a'zamından geldiği için,Kur'an, bütün âlemlerin Rabbi itibariyle Allah'ın kelâmıdır. Hem bütün mevcudatın İlahı unvanıyla Allah'ın fermanıdır. Hem bütün Semavat ve Arzın Hâlıkı namına bir hitabdır. Hem rububiyet-i mutlaka cihetinde bir mükâlemedir. Hem saltanat-ı âmme-i Sübhaniye hesabına bir hutbe-i ezeliyedir. Hem rahmet-i vasia-i muhita nokta-i nazarında bir defter-i iltifatat-ı Rahmaniyedir. Hem uluhiyetin azamet-i haşmeti haysiyetiyle, başlarında bazen şifre bulunan bir muhabere mecmuasıdır. Hem ism-i a'zamın muhitinden nüzul ile arş-ı a'zamın bütün muhatına bakan ve teftiş eden hikmetfeşan bir Kitab-ı Mukaddes'tir. Ve şu sırdandır ki, "Kelâmullah" unvanı kemal-i liyakatla Kur'ana verilmiş ve daima da veriliyor. Kur'andan sonra sair enbiyanın kütüb ve suhufları derecesi gelir. Sair nihayetsiz Kelimat-ı İlahiyenin ise bir kısmı dahi has bir itibarla, cüz'î bir unvan ile, hususî bir tecelli ile, cüz'î bir isim ile ve has bir rububiyet ile ve mahsus bir saltanat ile ve hususî bir rahmet ile zahir olan ilhamat suretinde bir mükâlemedir. Melek ve beşer ve hayvanatın ilhamları, külliyet ve hususiyet itibariyle çok muhteliftir.

        KUR'AN, asırları muhtelif bütün enbiyanın kütüblerini ve meşrebleri muhtelif bütün evliyanın risalelerini ve meslekleri muhtelif bütün asfiyanın eserlerini icmalen tazammun eden ve cihat-ı sittesi parlak ve evham u şübehatın zulümatından musaffa ve nokta-i istinadı, bilyakîn vahy-i semavî ve kelâm-ı ezelî.. ve hedefi ve gayesi, bilmüşahede saadet-i ebediye.. içi, bilbedahe hâlis hidayet.. üstü, bizzarure envâr-ı iman.. altı, biilmelyakîn delil ve bürhan.. sağı, bittecrübe teslim-i kalb ve vicdan.. solu, biaynelyakîn teshir-i akıl ve iz'an... Meyvesi, bihakkalyakîn rahmet-i Rahman ve dâr-ı cinan... Makamı ve revacı, bilhadsi's-sadık makbul-ü melek ve ins ü cânn bir Kitab-ı Semavî'dir.

   Yazar: Abdullah Ademoğlu.

 
Etiketler: , İman, Hakikatları, Dersleri, 32,
Yorumlar
Yazarın Diğer Yazıları
09 Aralık 2020
İman Hakikatları Dersleri 31
164 Okunma.
05 Aralık 2020
İman Hakikatları Dersleri 30
203 Okunma.
01 Aralık 2020
İman Hakikatları Dersleri 29
179 Okunma.
27 Kasım 2020
İman Hakikatları Dersleri 28
190 Okunma.
24 Kasım 2020
İman Hakikatları Dersleri 27
227 Okunma.
19 Kasım 2020
İman Hakikatları Dersleri 26
176 Okunma.
17 Kasım 2020
İman Hakikatları Dersleri 25
179 Okunma.
12 Kasım 2020
İman Hakikatları Dersleri 24
156 Okunma.
11 Kasım 2020
İman Hakikatları Dersleri 23
129 Okunma.
03 Kasım 2020
İman Hakikatları Dersleri 22
191 Okunma.
03 Kasım 2020
İman Hakikatları Dersleri 21
173 Okunma.
22 Ekim 2020
İman Hakikatları Dersleri 20
262 Okunma.
19 Ekim 2020
İman Hakikatları Dersleri 19
255 Okunma.
18 Ekim 2020
İman Hakikatları Dersleri 18
163 Okunma.
02 Ekim 2020
İman Hakikatları Dersleri 17
212 Okunma.
22 Eylül 2020
İman Hakikatları Dersleri 16
204 Okunma.
18 Eylül 2020
İman Hakikatları Dersleri 15
305 Okunma.
14 Eylül 2020
İman Hakikatları Dersleri 14
253 Okunma.
11 Eylül 2020
İman Hakikatları Dersleri 13
249 Okunma.
08 Eylül 2020
İman Hakikatları Dersleri 12
218 Okunma.
03 Eylül 2020
İman Hakikatları Dersleri 11
222 Okunma.
31 Ağustos 2020
İman Hakikatları Dersleri 10
230 Okunma.
28 Ağustos 2020
İman Hakikatları Dersleri 9
294 Okunma.
26 Ağustos 2020
İman Hakikatları Dersleri 8
247 Okunma.
20 Ağustos 2020
İman Hakikatları Dersleri 7
263 Okunma.
17 Ağustos 2020
İman Hakikatları Dersleri 6
227 Okunma.
13 Ağustos 2020
İman Hakikatları Dersleri 5
285 Okunma.
09 Ağustos 2020
İman Hakikatları Dersleri 4
361 Okunma.
06 Ağustos 2020
İman Hakikatları Dersleri 3
328 Okunma.
03 Ağustos 2020
İman Hakikatları Dersleri 2
480 Okunma.
01 Ağustos 2020
İman Hakikatları Dersleri
1072 Okunma.
Haber Yazılımı