Abdullah ADEMOĞLU İman Hakikatları Dersleri 3
Yazı Detayı
06 Ağustos 2020 - Perşembe 21:44 Bu yazı 329 kez okundu
 
İman Hakikatları Dersleri 3
Abdullah ADEMOĞLU
 
 

"Bir köy muhtarsız olmaz. Bir iğne ustasız olmaz, sahibsiz olamaz. Bir harf kâtibsiz olamaz, biliyorsun. Nasıl oluyor ki, nihayet derecede muntazam şu memleket hâkimsiz olur?"
        Evet her bir harf kendi vücuduna bir vecihle delalet eder. Amma kâtibinin, sâni'inin vücuduna çok vecihlerle delalet eder. Evet kainatın satırlarını dikkatle mütalaa et.Zira onlar sana gönderilmiş Allah'tan birer mektubturlar.Her bir zerre, her bir mürekkebat, muhtelif lisan ve delaletleriyle şu beyti terennüm ediyorlar:"Sözlerimiz muhtelifse de,Senin hüsnün birdir.O sözlerin hepsi de o güzelliğe işaret eder."
        Evet masnuatta hiçbir eser yok ki, çok manalı bir lafz-ı mücessem olmasın, Sâni'-i Zülcelal'in çok esmasını okutturmasın. Madem şu masnuat, elfazdır, kelimat-ı kudrettir; manalarını oku, kalbine koy.
        Evet, nimet içinde in'am görünür; Rahman'ın iltifatı hissedilir. Nimetten in'ama geçsen, Mün'im'i bulursun. Hem her eser-i Samedanî, bir mektub gibi, bir Sâni'-i Zülcelal'in esmasını bildirir. Nakıştan manaya geçsen, esma yoluyla Müsemmayı bulursun. 
        Hem nasılki bulutsuz, gündüz ortasında, Güneşin deniz yüzünde bütün kabarcıklar üstünde ve karada bütün parlak şeylerde ve kar'ın bütün parçalarında cilvesi göründüğü ve aksi müşahede edildiği halde Güneşi inkâr etmek, ne derece acib bir divanelik hezeyanıdır. Çünki o vakit bir tek Güneşi inkâr ve kabul etmemekle; katarat sayısınca, kabarcıklar mikdarınca, parçalar adedince, hakikî güneşçikleri kabul etmek lâzım geliyor. Her zerrecikte (ki ancak bir zerre sıkışabildiği halde) koca bir Güneşin hakikatını içinde kabul etmek lâzım geldiği gibi, aynen öyle de kâinat sarayını tertemiz tutan bu ulvî, umumî tanzif ve temizlik fiili dahi; elbette perde arkasında gözle görünmeyen,mahiyeti meçhul, mu'cizatıyla malûm olan bir Zat'ı Kuddüs ismiyle tanıttırır.
        Kuddüs;"eksik ve kusurdan pâk olan ve herşeyi kirlerden arındıran manasında Allah'ın güzel isimlerindendir. Allah, acizlikten,fakirlikten,zaaftan ve bütün eksikliklerden münezzehtir.Bu ismin diğer bir manası ise Allah,bütün yarattıklarını maddi ve manevi kirlerden temizleyendir.
          Nurun gelmesi elbette nuraniden ve vücud vermesi her halde mevcuddan ve ihsan ise gınadan ve sehavet ise servetten ve talim ilimden gelmesi bedihî olduğu gibi, hüsün vermek dahi hasenden ve güzelleştirmek güzelden ve cemal vermek cemilden olabilir, başka olamaz. İşte bu hakikata binaen iman ederiz ki: Bu kâinattaki görünen bütün güzellikler öyle bir güzelden geliyor ki; bu mütemadiyen değişen ve tazelenen kâinat, bütün mevcudatıyla âyinedarlık dilleriyle, o güzelin cemalini tavsif ve tarif eder.
         Bu kâinat ve bu Küre-i Arz, daim işler bir büyük fabrika ve her vakit dolar boşalır bir han, bir misafirhanedir. Halbuki böyle işlek fabrikalar, hanlar ve misafirhaneler; müzahrefatla, enkazlarla, süprüntülerle çok kirleniyorlar, bulaşık oluyorlar ve ufunetli maddeler her tarafında teraküm ediyorlar. Eğer pek çok dikkatle bakılmazsa ve tanzif edilmezse ve süpürülüp temizlenmezse içinde durulmaz, insan onda boğulur.
         Halbuki bu kâinat ve yer küresi o derece pâk, temiz ve naziftir ve o kadar kirsiz ve bulaşıksızdır ve ufunetsizdir ki, bir lüzumsuz şey ve bir menfaatsiz madde ve tesadüfî bir kir bulunmaz. Zahirî bulunsa da, çabuk bir istihale makinesine atılır, temizlenir. Demek bu kainata bakan zât, çok iyi bakıyor. Ve bu kainatın öyle temizleyici ve tanzifçi bir sahibi var ki, o koca kainatı küçük bir oda gibi süpürtür, temizler, tanzim ve tanzif eder. Ve o pek büyük kainatı büyüklüğü nisbetinde müzahrefatı ve enkazından kalma kirli maddeleri, süprüntüleri bulunmuyor. Belki büyüklüğü nisbetinde, temizliğine ve nezafetine dikkat ediliyor. 
       Bir insan, bir ayda yıkanmazsa ve küçük odasını süpürmezse çok kirlenir, pislenir. Demek bu saray-ı âlemdeki pâklık, safilik, nuranîlik, temizlik; mütemadiyen hikmetli bir tanziften,temizlikten bir dikkatli tathirden ileri geliyor.
     Bir sokak görsek ki bir süpürge tarafından temizleniyor.Ve biz süpürgeyi tutan eli görmezsem acaba bütün dünya toplansa bu sokağı bizzat süpürgenin kendisi temizlediğini iddia etse kimse inanır mı? Elbette hayır.Hatta bu iddiaya gülünür.Çünkü sokağı süpürmek için hayat,ilim irade,kuvvet,hikmet ve merhamet sahibi olmalı.Halbuki bu sıfatların hiçbiri süpürgede yok.İşte bundan dolayı süpürgeyi tutan eli görmesekte bu hikmetli faaliyeti bu sıfatları taşıyan bir faile veririz.O eli görmememiz olmadığına delalet etmez.Bilakis bu hikmetli faaliyet onun varlığına delalet eder.Acaba küçücük bir sokağı temizlemek bile süpürgeye isnad edilemezse bu koca kainatı ve kainatın sokaklarından biri olan dünyayı temizlemek nasıl olur da süpürge hükmündeki sebeplere havale edilebilir.
       Bir kuş kolayca kanatlarını ve bir kâtib rahatça sahifelerini temizlediği gibi, bu tayyare-i Arz'ın ve bu tuyur-u semaviyenin kanatları ve bu kitab-ı kâinatın sahifeleri de öylece temizleniyor, güzelleşiyor ki; âhiretin hadsiz güzelliğini görmeyen ve imanla düşünmeyen insanlar, dünyanın bu temizliğine, bu güzelliğine âşık olurlar, perestiş ederler.Demek bu saray-ı âlem ve bu fabrika-i kâinat, İsm-i Kuddüs'ün bir cilve-i a'zamına mazhardır ki, o tanzif-i kudsîden gelen emirleri, değil yalnız denizlerin âkil-ül lahm tanzifatçıları ve karaların kartalları, belki kurdlar ve karıncalar gibi cenazeleri toplayan sıhhiye memurları dahi dinliyorlar. Belki o kudsî evamir-i tanzifiyeyi, bedende cereyan eden kandaki küreyvat-ı hamra ve beyza dahi dinleyip, bedenin hüceyratında tanzifat  yaptıkları gibi; nefes dahi o kanı tasfiye eder, temizler. Ve o emri; göz kapakları, gözleri temizlemek ve sinekler, kanatlarını süpürmek için dinledikleri gibi, koca hava ve bulut dahi dinler. Hava zeminin sathına, yüzüne konan toz toprak gibi süprüntülere üfler, tanzif eder. Bulut süngeri, zemin bahçesine su serper, toz toprağı yatıştırır. Sonra gökyüzünü çok zaman kirletmemek için, çabuk süprüntülerini toplayıp kemal-i intizamla çekilir, gizlenir. Göğün güzel yüzünü ve gözünü, silinmiş ve süpürülmüş, parıl parıl parlar gösteriyor. Ve o evamir-i tanzifiyeyi yıldızlar, unsurlar, madenler, nebatlar dinledikleri gibi, bütün zerreler dahi dinliyorlar ki, hayret-engiz tahavvülât fırtınaları içinde o zerreler nezafete dikkat ediyorlar. Bir yerde lüzumsuz toplanmıyorlar, kalabalık etmiyorlar. Mülevves olsalar, çabuk temizleniyorlar. En temiz ve en nazif ve en parlak ve en pâk vaziyetleri; en güzel, en saf, en latif suretleri almak için, bir dest-i hikmet tarafından sevkolunuyorlar.
         Evet kâinat sarayını tertemiz tutan bu ulvî, umumî tanzif; elbette İsm-i Kuddüs'ün cilvesi ve muktezasıdır. Evet nasılki bütün mahlukatın tesbihatları İsm-i Kuddüs'e bakar; öyle de bütün nezafetlerini de, Kuddüs ismi ister.
     Yazar: Abdullah Ademoğlu

 
Etiketler: İman, Hakikatları, Dersleri, 3,
Yorumlar
Yazarın Diğer Yazıları
11 Aralık 2020
İman Hakikatları Dersleri 32
833 Okunma.
09 Aralık 2020
İman Hakikatları Dersleri 31
164 Okunma.
05 Aralık 2020
İman Hakikatları Dersleri 30
203 Okunma.
01 Aralık 2020
İman Hakikatları Dersleri 29
180 Okunma.
27 Kasım 2020
İman Hakikatları Dersleri 28
191 Okunma.
24 Kasım 2020
İman Hakikatları Dersleri 27
227 Okunma.
19 Kasım 2020
İman Hakikatları Dersleri 26
180 Okunma.
17 Kasım 2020
İman Hakikatları Dersleri 25
180 Okunma.
12 Kasım 2020
İman Hakikatları Dersleri 24
156 Okunma.
11 Kasım 2020
İman Hakikatları Dersleri 23
130 Okunma.
03 Kasım 2020
İman Hakikatları Dersleri 22
193 Okunma.
03 Kasım 2020
İman Hakikatları Dersleri 21
173 Okunma.
22 Ekim 2020
İman Hakikatları Dersleri 20
263 Okunma.
19 Ekim 2020
İman Hakikatları Dersleri 19
255 Okunma.
18 Ekim 2020
İman Hakikatları Dersleri 18
163 Okunma.
02 Ekim 2020
İman Hakikatları Dersleri 17
214 Okunma.
22 Eylül 2020
İman Hakikatları Dersleri 16
206 Okunma.
18 Eylül 2020
İman Hakikatları Dersleri 15
306 Okunma.
14 Eylül 2020
İman Hakikatları Dersleri 14
253 Okunma.
11 Eylül 2020
İman Hakikatları Dersleri 13
251 Okunma.
08 Eylül 2020
İman Hakikatları Dersleri 12
219 Okunma.
03 Eylül 2020
İman Hakikatları Dersleri 11
222 Okunma.
31 Ağustos 2020
İman Hakikatları Dersleri 10
230 Okunma.
28 Ağustos 2020
İman Hakikatları Dersleri 9
295 Okunma.
26 Ağustos 2020
İman Hakikatları Dersleri 8
248 Okunma.
20 Ağustos 2020
İman Hakikatları Dersleri 7
263 Okunma.
17 Ağustos 2020
İman Hakikatları Dersleri 6
227 Okunma.
13 Ağustos 2020
İman Hakikatları Dersleri 5
286 Okunma.
09 Ağustos 2020
İman Hakikatları Dersleri 4
362 Okunma.
03 Ağustos 2020
İman Hakikatları Dersleri 2
481 Okunma.
01 Ağustos 2020
İman Hakikatları Dersleri
1075 Okunma.
Haber Yazılımı