Abdullah ADEMOĞLU İman Hakikatları Dersleri 2
Yazı Detayı
06 Ocak 2022 - Perşembe 20:49 Bu yazı 15 kez okundu
 
İman Hakikatları Dersleri 2
Abdullah ADEMOĞLU
 
 

İslâmiyetin hakâikı hem manen, hem maddeten terakki etmeye kabil ve mükemmel bir isti'dadı var.
     Ecnebiler, Avrupalılar terakkide istikbale uçmalarıyla beraber, bizi maddî cihette kurûn-u vustâda durduran ve tevkif eden altı tane hastalıktır. O hastalıklar da budur:
     Birincisi:Ye'sin, ümidsizliğin içimizde hayat bulup dirilmesi. 
   İkincisi:Sıdkın hayat-ı içtimaiy-i siyasiyede ölmesi.
    Üçüncüsü:Adavete muhabbet. 
   Dördüncüsü:Ehl-i imanı birbirine bağlayan nuranî rabıtaları bilmemek.
   Beşincisi:Çeşit çeşit sâri hastalıklar gibi intişar eden istibdad.
    Altıncısı: Menfaat-ı şahsiyesine himmeti hasretmek.
     Bu altı dehşetli hastalığın ilâcını da bir tıp fakültesi hükmünde hayat-ı içtimaiyemizde, eczahane-i Kur'âni-yeden ders aldığım "altı kelime" ile beyan ediyorum. Mualecenin esasları onları biliyorum.
     Şimdiki âlem-i İslâm'ın saadet-i dünyeviyesi, bahusus Osmanlıların saadeti ve bilhassa İslâm'ın terakkisi onların intibahıyla olan Arab'ın saadetinin fecr-i sadıkının emareleri inkişafa başlıyor ve saadet güneşinin de çıkması yakınlaşmış. Ye'sin burnunun rağmına olarak ben dünyaya işittirecek derecede kanaat-ı kat'iyyemle derim: İstikbal yalnız ve yalnız İslâmiyet'in olacak. Ve hâkim, hakâik-i Kur'âniye ve imaniye olacak. Öyle ise şimdiki kader-i İlahî ve kısmetimize razı olmalıyız ki, bize parlak bir istikbal, ecnebîlere müşevveş bir mazî düşmüş. Bu davama çok bürhanlardan ders almışım.Şimdi o bürhanlardan mukaddematlı bir buçuk bürhanı zikredeceğim. O bürhanın mukaddematına başlıyoruz:  
İşte İslâmiyetin hakâikı hem manen, hem maddeten terakki etmeye kabil ve mükemmel bir isti'dadı var.
     Birinci cihet olan manen terakki ise:Biliniz; Hakikî vukuâtı kaydeden tarih, hakikata en doğru şahiddir. İşte tarih bize gösteriyor; hattâ Rus'u mağlub eden Japon başkumandanının İslâmiyetin hakkaniyetine şehâdeti aynen şu ki:[Hakikat-ı İslâmiyetin kuvveti nisbetinde, Müslümanlar o kuvvete göre hareket etmeleri derecesinde ehl-i İslâm temeddün edip terakki ettiğini tarih gösteriyor. Ve ehl-i İslâm'ın hakikat-ı İslâmiye'de za'fiyeti derecesinde tevahhuş ettiklerini, vahşete ve tedenniye düştüklerini ve herc ü merc içinde belalara, mağlubiyetlere düştüklerini tarih gösteriyor. Sair dinler ise bilakistir. Yani salabet ve taassublarının za'fiyeti nisbetinde temeddün ve terakki ettikleri gibi, dinlerine salabet ve taassublarının kuvveti derecesinde de tedenni ve ihtilallere maruz kaldıklarını tarih gösteriyor. Şimdiye kadar zaman böyle geçmiş.]
     Hem Asr-ı Saadet'ten şimdiye kadar hiçbir tarih bize göstermiyor ki; bir Müslümanın muhakeme-i akliye ile ve delil-i yakînî ile başka dini İslâmiyete tercih etmekle, eski ve yeni ayrı bir dine girdiğini tarih göstermiyor. Avamın delilsiz, taklidî bir surette başka dine girmesinin bu mes'elede ehemmiyeti yok. Dinsiz olmak da başka mes'eledir. Halbuki, bütün dinlerin etba'ları ise -hattâ en ziyade dinine taassub gösteren İngiliz ve eski Rus-, muhakeme-i akliye ile İslâmiyete dahil olduklarını ve günden güne, bazı zaman takım takım kat'î bürhan ile İslâmiyete girdiklerini tarihler bize bildiriyorlar.
     Eğer biz ahlâk-ı İslâmiyenin ve hakâik-i imaniyenin kemâlâtını ef'alimizle izhar etsek, sair dinlerin tâbileri elbette cemaatlerle İslâmiyete girecekler; belki Küre-i Arz'ın bazı kıt'aları ve devletleri de İslâmiyet'e dehalet edecekler.
     Hem nev'-i beşer, hususan medeniyet fenlerinin ikazatıyla uyanmış, intibaha gelmiş, insaniyetin mahiyetini anlamış; elbette ve elbette dinsiz, başıboş yaşamazlar ve olamazlar. Dinsizi de, dine iltica etmeğe mecburdur. Çünki acz-i beşerî ile beraber hadsiz musibetler ve onu inciten haricî ve dâhilî düşmanlara karşı istinad noktası; ve fakrıyla beraber, hadsiz ihtiyacata mübtela ve ebede kadar uzanmış arzularına meded ve yardım edecek istimdad noktası, yalnız ve yalnız Sâni'-i Âlem'i tanımak ve iman etmek ve âhirete inanmak ve tasdik etmekten başka, uyanmış beşerin çaresi yok!..
     Kalbin sadefinde din-i hakkın cevheri bulunmazsa, beşerin başında maddî-manevî kıyametler kopacak ve hayvanatın en bedbahtı, en perişanı olacak!..
   Yazar: Abdullah Ademoğlu.

 
Etiketler: İman, Hakikatları, Dersleri, 2,
Yorumlar
Yazarın Diğer Yazıları
30 Mart 2022
İman Hakikatları Dersleri
11 Okunma.
10 Mart 2022
İman Hakikatları Dersleri
11 Okunma.
27 Şubat 2022
İman Hakikatları Dersleri
7 Okunma.
27 Şubat 2022
İman Hakikatları Dersleri
5 Okunma.
06 Şubat 2022
İman Hakikatları Dersleri
18 Okunma.
30 Aralık 2021
EVET
15 Okunma.
09 Aralık 2021
Eskiden ekser İslam aç degildi, tereffühe ihtiyar vardı. Şimdi açtır, telezzüze ihtiyar yoktur.
30 Okunma.
02 Aralık 2021
"Şükrün mikyası, kanaattir ve iktisattır ve rızadır ve memnuniyettir.
34 Okunma.
11 Aralık 2020
İman Hakikatları Dersleri 32
843 Okunma.
09 Aralık 2020
İman Hakikatları Dersleri 31
172 Okunma.
05 Aralık 2020
İman Hakikatları Dersleri 30
208 Okunma.
01 Aralık 2020
İman Hakikatları Dersleri 29
184 Okunma.
27 Kasım 2020
İman Hakikatları Dersleri 28
198 Okunma.
24 Kasım 2020
İman Hakikatları Dersleri 27
232 Okunma.
19 Kasım 2020
İman Hakikatları Dersleri 26
189 Okunma.
17 Kasım 2020
İman Hakikatları Dersleri 25
187 Okunma.
12 Kasım 2020
İman Hakikatları Dersleri 24
163 Okunma.
11 Kasım 2020
İman Hakikatları Dersleri 23
136 Okunma.
03 Kasım 2020
İman Hakikatları Dersleri 22
197 Okunma.
03 Kasım 2020
İman Hakikatları Dersleri 21
176 Okunma.
22 Ekim 2020
İman Hakikatları Dersleri 20
268 Okunma.
19 Ekim 2020
İman Hakikatları Dersleri 19
258 Okunma.
18 Ekim 2020
İman Hakikatları Dersleri 18
171 Okunma.
02 Ekim 2020
İman Hakikatları Dersleri 17
218 Okunma.
22 Eylül 2020
İman Hakikatları Dersleri 16
213 Okunma.
18 Eylül 2020
İman Hakikatları Dersleri 15
318 Okunma.
14 Eylül 2020
İman Hakikatları Dersleri 14
261 Okunma.
11 Eylül 2020
İman Hakikatları Dersleri 13
255 Okunma.
08 Eylül 2020
İman Hakikatları Dersleri 12
223 Okunma.
03 Eylül 2020
İman Hakikatları Dersleri 11
231 Okunma.
31 Ağustos 2020
İman Hakikatları Dersleri 10
238 Okunma.
28 Ağustos 2020
İman Hakikatları Dersleri 9
307 Okunma.
26 Ağustos 2020
İman Hakikatları Dersleri 8
254 Okunma.
20 Ağustos 2020
İman Hakikatları Dersleri 7
268 Okunma.
17 Ağustos 2020
İman Hakikatları Dersleri 6
231 Okunma.
13 Ağustos 2020
İman Hakikatları Dersleri 5
292 Okunma.
09 Ağustos 2020
İman Hakikatları Dersleri 4
369 Okunma.
06 Ağustos 2020
İman Hakikatları Dersleri 3
336 Okunma.
03 Ağustos 2020
İman Hakikatları Dersleri 2
495 Okunma.
01 Ağustos 2020
İman Hakikatları Dersleri
1093 Okunma.
Haber Yazılımı